Up

Avant e6 töissä kasvinviljelytilalla

Gerber Bio Greens AG on 75-vuotias Sveitsissä sijaitseva kasvinviljelytila. Nykyisen toimitusjohtajan Christian Gerberin isoisä aloitti tilan toiminnan kasvinviljelyllä. Tilaa on kehitetty ja toiminta on laajentunut jatkuvasti ja siihen kuuluu tällä hetkellä noin 3 hehtaaria kasvihuonealuetta ja 75 hehtaaria viljelysmaata.

Tilalla riittää töitä ja Avantin hankinta on ollut pitkä aikainen haave. Yhtiön palveluksessa 25 vuotta toiminut Hans Zurbrügg kertoo, että aiemmin Avantin hankinta ei ollut mahdollista, koska vanhojen kasvihuoneiden korkeus ei ollut riittävä. Avantilla olisi voitu tehdä töitä vain kasvihuoneiden ulkopuolella, joten luonnollisesti kaikkia töitä ei olisi saatu suoritettua. Muutamia vuosia sitten tilalle rakennettiin uudet kasvihuoneet. Tämän investoinnin kautta Avantin hankinta tuli ajankohtaiseksi. Gerberin tilalla ja kasvihuoneissa toimittaessa työkoneiden päästöttömyys on avain asemassa. Tämä oli yksi suuri syy siihen, että tilalle päädyttiin hankkimaan sähkökäyttöinen Avant e6 kuormaaja.