Up

Tilaa uusin hinnasto ja tutustu Avantin maailmaan tarkemmin!TILAA hinnasto

27.2.2018

Tietosuojaseloste: Avant Tecno Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

EU:n Yleinen tietosuoja-asetus (2016/679), Laatimispäivä: 28.05.2018

 

Rekisterinpitäjä

Avant Tecno Oy
Y-tunnus: 0844210-2
Ylötie 1, 33470 Ylöjärvi
Puh. (03) 347 8800

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Ari Nevala
Ylötie 1, 33470 Ylöjärvi
Puh. 03 347 8858

Rekisterin nimi

Avant Tecno Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakaspalvelun hoitaminen ja kehittäminen
 • liiketoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen
 • asiakassuhteen hoito, mm. asiakasviestintä
 • suoramarkkinointi
 • markkinoinnin, viestinnän ja myynnin hoitaminen, kehittäminen, kohdentaminen ja seuranta


Avant Tecno Oy voi hyödyntää tietojen käsittelyssä markkinointitoimenpiteissä käytettäviä alihankkijoita.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaista kerätään ja tallennetaan seuraavat tiedot:

 • etu- ja sukunimi
 • sähköpostiosoite
 • postiosoite
 • puhelinnumero
 • muut asiakkuuteen liittyvät tiedot, kuten Avant Tecno Oy:lta hankitut tuotteet ja palvelut
   

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella asiakkaalta itseltään. Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös Väestörekisterikeskuksen ja muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

Henkilötietojen säilytysajan määräytyminen 

Henkilötietoja säilötään niin pitkään kuin se on asiakassuhteen hoidon ja liiketoiminnan kannalta merkityksellistä.

Henkilötietojen luovuttaminen ja siirtäminen kolmansille osapuolille

Avant Tecno Oy voi jakaa henkilötietojaan kumppanien kanssa koskien tuotteiden ja markkinointimateriaalien postitusta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä eikä käsitellä EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tiedot sijaitsevat Avant Tecno Oy:n palvelimella, joka on suojattu teknisesti palomuurilla. Aineisto on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla, jotka ovat ainoastaan työtehtäviensä vuoksi rekisterin käyttöön oikeutettujen henkilöiden hallussa.

Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus ja sen toteuttaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastella itsestään tallennettuja tietoja, sekä pyytää korjaamaan itseään koskevat mahdolliset virheelliset tiedot.

Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää poistamaan itsestään tallennetut tiedot rekisteristä.

Tarkastus- ja poistopyynnöt tulee osoittaa osoitteeseen [email protected]