Up

YRS_main.jpg

AVANT 640 - YMPÄRISTÖRAKENNUS SAARINEN OY (FINLAND)

Ympäristörakennus Saarinen Oy är en av de första Avant 640 -kunderna som fick sin nya maskin i januari 2013. YRS har varit Avant-kund redan länge och konstaterat att Avant passar utmärkt för deras verksamhet. Därmed har YRS ökat sin Avant-flotta ständigt. “Över 10 års erfarenhet av maskinerna och deras pålitlighet är ett så pass bra bevis att vi inte ens behövt tänka på andra alternativ när vi bytt ut mot en ny Avant 640” säger Mikko Saarinen.  "Även Avants bra service och garanti samt professionell och trevlig försäljningspersonal har påverkat köpbeslutet", tillägger Saarinen.

 

quote_sign.pngÖver 10 års erfarenhet av maskinerna och deras pålitlighet är ett så pass bra bevis att vi inte ens behövt tänka på andra alternativ."

 


På vintern gör Avant 640 snöröjning och sandspridning medan på våren och sommaren väntar flera olika parkanläggnings- och markberedningsjobb. Maskinen kommer att användas bl. a. för att bereda asfaltytor, schakta mark samt utföra olika transport- och lastningsjobb. Avant 640 är en utmärkt grönanläggningsmaskin; kraft och dimensioner är i perfekt balans och den snabba 22 km/h körhastigheten gör det möjligt att arbeta på större områden. YRS har även en Avant 750 och Saarinen säger att med 640 bildar dessa två maskiner ett perfekt arbetspar för större entreprenader.

“Vi arbetar ofta på rad- och höghusens gårdar där arealen kan i och för sig vara stor men det är ofta trångt för maskinerna” säger Saarinen och fortsätter: “Avant är en mycket praktisk all-round maskin i sådana här arbetsplatser”. “Den nya Avant 640 är tack vare sina kompaktare dimensioner en mycket behändig maskin som kan jobba på begränsade utrymmen och är smidigare än Avant 750”, tillägger Saarinen. Avant 640 är även lättare att transportera än 750 – p. g. a. den lägre egenvikten kan 640 transporteras på släpet med en skåpbil, medan 750 behöver en lastbil.

Tack vare sin smidighet, kraft och körhastighet är Avant 640 enligt Saarinen precis den rätta maskinen för YRS, för arbeten året runt. Saarinen säger att fina egenskaper på 640 är bl. a. den rymliga LX hytten och högre hastighet. Det breda redskapsutbudet innebär mångsidighet, t. ex. med rotorharv, grävaggregat, sopvals, snöplog och sandspridare. Saarinen konstaterar att Avant 640 är en utmärkt arbetsmaskin speciellt för mark- och grönanläggningsfirmor. Den har alla de goda egenskaper som krävs i branschen: mångsidighet, utmärkt effekt/viktförhållande, hållbarhet i hårt bruk året runt samt omfattande och fungerande försäljnings- och serviceorganisation. Saarinen rekommenderar därför att firmorna inom branschen provkör Avant 640.

 

 

quote_sign.pngAvant kommer att vara en betydande del av vår maskinpark även i framtiden.”

 

 

Ympäristörakennus Saarinen Oy grundades år 2003 och är en mångsysslare inom mark- och grönanläggningsbranschen. Familjföretaget har arbetat med Avant från första början. Kundkretsen har utvidgats under årens lopp och det krävs därmed mer från maskinerna. Avants egenskaper möter kundernas krav, såväl privatpersoner som företag. YRS har etablerat sig på marknaden och framtiden ser ljust ut. På sommaren sysselsättar företaget ca. 20 personer. Vi på Avant kan vara nöjda med att våra maskiner har nått en stark position i YRS mångsidiga entreprenader. “Avant kommer att vara en betydande del av vår maskinpark även i framtiden” konstaterar Saarinen.

 

Läs mera om företaget på www.yrs.fi