Up

Avant Tecno Oy erbjuder Avant-lastarägare en kostnadsfri säkerhetsinspektion

Oavsett maskinens märke, modell eller storlek är kortslutning och brandrisk alltid en risk i maskiner som innehåller elektriska komponenter. Vi vill förbättra brandsäkerheten för Avant-lastare och har kontaktat våra kunder med ett säkerhetskampanjbrev. Under säkerhetsinspektionen kontrolleras lastarens skick, särskilt när det gäller elektriska komponenter, och elektriska kablaget uppdateras för att motsvara så nära den aktuella nivån som möjligt.

En säkerhetsinspektion kan också utföras i samband med planerat underhåll. Inspektionen är kostnadsfri för kunderna när arbetet utförs på ett Avanti-auktoriserat servicecenter.

Utöver säkerhetsinspektionen påminner vi våra kunder om de allmänna säkerhetsanvisningarna:

  • Använd alltid huvudströmbrytaren när du lämnar lastaren utan uppsikt.
  • Se till att lastaren är ren och att inget brännbart material samlas i motorrummet.
  • Det är viktigt att underhållsprogrammet följs – underhållet måste utföras korrekt.

När ovanstående tre punkter hanteras korrekt är lastaren säker att använda och det finns ingen brandrisk.

Alla lastare som tillverkas av Avant Tecno Oy är inte föremål för säkerhetsinspektioner. De ovan nämnda allmänna säkerhetsanvisningarna gäller dock för alla lastarmodeller, oavsett ålder. Ange maskinens serienummer i fältet nedan för att kontrollera om lastaren är föremål för en säkerhetsinspektion.

Mer information och råd om säkerhetsinspektionen:

Nordfarm Maskin
Telefon 011-197050
[email protected]

Instruktion för sökning: Ange de första 5 siffrorna i lastarens serienummer. I exempelbilden nedan är siffrorna inringade.

SÖKNING AV SERIENUMMER

Ange de första 5 siffrorna i lastarens serienummer.

sarjanumero_malli.jpg