Up

Hanki Avant 423 nyt kevätkampanjahintaan!Lue lisää

TUOTANTO

Avant-tuotanto katsoo eteenpäin

Keskeisenä osana Avant Tecnon strategiaa on aina ollut omaan tuotantoon pohjautuva kuormaajavalmistus. Tämä peruslinja on muotoutunut jo yrityksen alkuvuosista, ja saanut toiminnan voimakkaan kasvun ja kehittymisen myötä yhä selkeämpiä piirteitä toimintamme ytimenä. Luonnollisesti tähän yhteyteen kuuluu nykyisin jo 200 asiaan vihkiytynyttä tehdastyöntekijäämme.

Avantin tuotantopolku on yhtä mielenkiintoinen kuin koko yhtiön. Alkuvuosien yksi päivässä vauhdista on tultu tasolle, jossa Avanteja valmistuu yksi tunnissa. Muutos on ollut huima, ja se on vaatinut monia toimia. Tuotteisto on ollut aina selkeä, joten se on tukenut tuotantoa ja antanut näin toiminnan kehittämiselle suuntaviivat.

OP4_3247_2.jpg

Investoinnit kasvun tukena

Punaisena lankana nykytilassa on modulaarinen tuoterakenne, jonka ympärille on rakennettu LEAN-hengessä asiakasohjautuva ja automatisoitu valmistus. Tavoite on ollut selkeä; kasvattaa tuotanto myyntimäärien mukaan unohtamatta maalaisjärjellä toteutettua tuotannonohjausta sekä korkeaa automaatiotasoa. Näillä keinoin takaamme toimitusvarmuuden, korkean laatutason, toiminnan selkeyden ja tuottavuuden paranemisen. Kaikkia yllämainittuja pitää vaalia nykyajan kiristyvässä kilpailussa. 

Kasvun myötä tuotantoon on investoitu vuosittain useammalla miljoonalla eurolla viimeisen kahdeksan vuoden aikana. Tuotannon alku hoidetaan modernilla, täysautomaattisella laserleikkauslinjalla, jossa hyödynnetään viimeisintä kuitulasertekniikkaan. Särmäyksen selkärankana on perinteisten menetelmien ohessa uusi särmäysautomaatti, jolla tuodaan laatua, tehokkuutta ja keveyttä raskaaseen särmäystyöhön. Runkokomponenttien hitsaus on tehty robotein vuodesta 2007, ja käytössä on tällä hetkellä kymmenen automaattista robottihitsausasemaa. Automatisoitu hitsaus on tahtotila, ja sitä kohti pyritään yhä enemmän. Avantien rungot maalataan kahdella puoliautomaattisella jauhemaalaamolla ennen  kokoonpanolinjastoa.

OP4_3144_2.jpg

Kohti uusia mahdollisuuksia

Katse pidetään jälleen tiukasti tulevaisuuden kasvumahdollisuuksissa myös tuotannossa. Toiminnan jatkuva parantaminen, automaatiotason nosto ja sen korkeatasoinen käyttö viitoittavat tietä tulevaan. Hiljan tehtyjen naapuritontin toimitilahankintojen puitteissa meillä on tilaa kasvaa ja kehittyä lisää.

Tavoitetilassa näemme maailmanluokan tason uudet kokoonpanotilat, jotka on mitoitettu kaksinkertaisiin valmistusmääriin. Kokoonpanoa tukemaan tarvitaan huipputehokas uusi pintakäsittely sekä virtaviivaiset materiaalivirrat uusittujen logistiikkayksiköiden muodossa. 

Hyvän ja tulevaisuuteen avarakatseisesti katsovan henkilökunnan lisäksi tarvitsemme kehitystyön mahdollistajiksi ympäri maailmaa olevia upeita asiakkaitamme. Ylpeänä haluamme todeta myös tulevaisuudessa kaiken valmistuksen olevan “Made in Finland”. Siihen pyrimme ja sitä haluamme – luonnollisesti.