Up

14 mars 2017

OPTIDRIVE_logot.jpg

 

Nyheten Optidrive™ utvecklad av Avant

Avant har utvecklat en ny innovativ lösning för att förbättra Avant-kompaktlastare och drivlinans prestanda.

 

Avant-kompaktlastare har ett drivsystem som består av en hydraulisk pump, fyra hydrauliska drivmotorer samt ventiler, allt sammankopplat med hydrauliska slangar och kopplingar. Detta system, där hydraulisk olja förflyttar drivkraft från motor (elmotor på e5) till hjul, kallas drivsystem. Istället för mekaniska axlar utnyttjar Avant en design med fyra separata hydrauliska drivmotorer, en för varje hjul på lastaren, vilket man var först med på marknaden.

Systemet har visat sig vara väldigt effektivt och ger mycket drivkraft trots en kompakt design samt en extremt låg tyngdpunkt, en viktig del av Avant-kompaktlastares stabilitet och säkerhet.

Genom forskning, utveckling och innovation har Avant nu ytterligare förbättrat systemet. När hydraulisk olja har ett högt flöde i ett drivsystem – i slangar, kopplingar, motorer och ventiler – så gör motståndet i dessa komponenter att oljan värms upp. Ju fler slangar och kopplingar desto snabbare upphettas oljan, en värme som belastar motorn. Det ger också en högre bränsleförbrukning och lägre effekt och arbetsprestanda.

Med nya Optidrive™ har man kraftigt minskat antalet slangar och kopplingar, samtidigt som man optimerat systemet – därav namnet. Nyheten Optidrive™ är numera standard på Avant 700-serien och blir senare standard även på 500- respektive 600-serien.

 

Fördelar med nya Optidrive™

10% bättre prestanda. Optidrive™ minskar effektförlusten i systemet med upp till 1,5kW, vilket är ca 10% av den totala effekten i drivsystemet.

60% färre hydrauliska kopplingar. Det är avsevärt färre 90-graders och T-kopplingar - vilket optimerar det hydrauliska flödet.

20% färre slangar. Flera ventiler monteras tillsammans på ett hydrauliskt block.

Minskad upphettning. Genom Optidrive™ är flödet av hydraulisk olja 5 gånger högre än i de äldre systemen, vilket ger en avsevärt effektivare nedkylning.

Parkeringsbroms på de bakre hjulen. För att ge bästa fäste vid olika slags last, terräng och lutning har parkeringsbromsen flyttats bak.

Mindre motorvibrationer och lägre ljud. Optidrive™ har omfördelat vikt och därmed balans genom ny motor- och pumpplacering. Det medförde att man också utvecklat nya motorkuddar, som ytterligare dämpar vibrationer. Minskningen märks extra tydligt genom sänkt ljudnivå inne i LX- och DLX-hytter. De nya större motorkuddarna minskar vibrationerna med 50% på Avant 745 och 750, och med 37% på Avant 755i och 760i.

Bättre hydraulkopplingssystem. Optidrive™ använder nya Parker EO3 kopplingssystem i alla slangar och kopplingar med högt tryck. Systemet har en färgkodning som tydligt visar vilket moment som ska användas vid montering. Färre kopplingar och färre slangar ger också mindre risk för oljeläckage.

Enklare service. Färre hydrauliska kopplingar, det nya kopplingssystemet och mer arbetsutrymme underlättar servicen. Optidrive™ har ett centralt ventilsystem som samlar alla ventiler kopplade till drivsystemet i ett ventilblock, placerat i maskinens främre ram.