Avant Tecno Oy jatkaa vahvaa kasvuaan

Vuonna 2018 Avant Tecno Oy:n liikevaihto ylitti ensimmäisen kerran sadan miljoonan rajan ollen 110,5 M€ kasvaen noin 17% verrattuna edelliseen tilikauteen. Avant Tecno -konsernin, johon kuuluvat Avantin lisäksi kolme myyntiyhtiötä sekä Leguan Lifts Oy, liikevaihdoksi tuli 123,5M€. Tällä hetkellä noin 80% tuotannosta menee vientiin.

Avantin myynti on kasvanut tasaisesti viime vuosikymmenen ajan. Markkina-alueen laajuus ja asiakasryhmien monipuolisuus sekä modulaarinen ja jatkuvasti kehittyvä tuote ovat syitä menestymisen taustalla. ”Meillä tuotekehityksen lähtökohtana on aina asiakkaan tarve. Tätä kautta saamme kehitettyä markkinoille tuotteita, joille on todellista kysyntää. Tähän saakka tavoitteissa on onnistuttu hyvin, mutta ajanhermolla on pysyttävä niin tuotteiden, tuotannon kuin kokonaisvaltaisen toiminnan kannalta,” kertoo Avantin myyntijohtaja Jani Käkelä.

Avantilla uskotaan vähintään 10 prosentin vuosittaiseen kasvuun jatkossakin. Tavoitteena on, että Euroopan alueella kasvetaan tasaisesti, mutta hieman maltillisemmilla luvuilla. Suurempaa kasvua haetaan Yhdysvalloista, mihin perustettiin oma myyntiyhtiö, Avant Tecno USA, noin kuusi vuotta sitten.

Investoinnit kasvun tukena

Avant on viime vuosikymmenen aikana kehittänyt tuotantoaan vahvalla otteella LEAN-hengessä. Kehitysmenetelminä on käytetty imuohjausta ja jatkuvaa parantamista. Käsitteinä Kanban, Kaizen ja 5S ovat paljon käytettyjä. Tuotannon kehittämistoimissa on keskitytty myös parantamaan tuotannon virtausta layoutmuutosten kautta. Viimeisen kolmen vuoden aikana uusia kokoonpano- ja lähettämötiloja on otettu käyttöön noin 10 000m2. Valmistusmäärät ovat kasvaneet 30% ja henkilöstönmäärä on kasvanut noin 10%.

”Tällä hetkellä käynnissä oleva investointisuunnitelma on arvoltaan noin 10M€. Tavoitteena on kasvattaa viikkotuotantokapasiteettia 50% nykyisestä. Käytännössä tämä tarkoittaa tuotantomäärien vaiheittaista nostamista 100:sta koneesta / viikko 150:een koneeseen / viikko,” kertoo Avantin tuotantojohtaja Saku Vastamäki.

Tänä päivänä tuotannon alkupää hoidetaan modernilla, kolmen laserin sisältävällä leikkauslinjalla, joista yksi leikkuri tullaan korvaamaan uudella kuitulaserilla vuoden 2019 syksyllä. Särmäyssolujen toimintaan ollaan saamassa lisätehokkuutta helmikuussa 2019 uuden särmäysautomaatin muodossa. Runkokomponenttien hitsaus on tehty robotein vuodesta 2007, ja käytössä on tällä hetkellä kahdeksan automaattista robottihitsausasemaa – uusia hitsausrobotteja asennetaan kaksi kuluvan vuoden aikana. Uusi automatisoitu jauhemaalaamo on otettu käyttöön kesällä 2018.

Tuotannon jatkuva parantaminen on avainasemassa toiminnan kasvattamisessa. Tulevan kahden vuoden ajalle suunniteltuja muutoksia tullaan jatkamaan. Seuraavina askeleina tuotannon kehityksen näkökulmasta ovat runko-osien koneistusautomaatio, kokoonpanolinjan tahdistaminen sekä automaation lisääminen sisälogistiikkaan. Kaikki tällä hetkellä suunnitellut kehitystoimet pyritään saattamaan loppuun vuoden 2021 aikana.

”Näillä eväillä suuntaamme katseet luottavaisina tulevaisuuteen. Avant on tällä hetkellä alansa globaali markkinajohtaja, meidän tahtotila on olla sitä myös tulevaisuudessa. Ylpeinä haluamme todeta myös tulevaisuudessa kaiken valmistuksen olevan “Made in Finland”. Siihen pyrimme ja sitä haluamme – luonnollisesti” kiteyttää Vastamäki.

 

 

Lue lisää aiheesta täältä

AAMULEHTI.FI

YLE.FI

YLojarvenuutiset.fi