Up

Výbava

SIGNALIZÁCIA SPÄTNÉHO CHODU

 

Signalizácia spätného chodu jasným zvukovým signálom upozorňuje okolie na cúvanie nakladača.

KOMPATABILNÉ MODELY

Lisävaruste
Vakiovaruste
Ei saatavana
Model
220
225
420
423
520
523
528
530
R28
R35
630
635
640
745
750
755i
760i
850
860i
e5
e6