Up

Výbava

SAMOVYROVNÁVANIE RAMENA, HYDRAULICKÉ

Systém samovyrovnávania udržuje polohu prídavného zariadenia voči podložke stále v rovnakej pozícii, odhliadnuc od polohy ramena. Samovyrovnávanie je deaktivované v prípade, že sa zapne plávajúca poloha ramena.

KOMPATABILNÉ MODELY

Lisävaruste
Vakiovaruste
Ei saatavana
Model
220
225
423
520
523
528
530
R28
R35
630
635
640
735
745
750
755i
760i
850
860i
e5
e6