Up

Výbava

HYDRAULICKY OVLÁDANÁ UPÍNACIA DOSKA

Na hydraulicky ovládanej upínacej doske sú uzamykacie čapy ovládané hydraulicky priamo z kabíny nakladača. Tým pádom môže obsluha stroja bez vystupovania agregovať alebo odpojiť akékoľvek mechanicky poháňané prídavné zariadenie, čím výrazne zrýchli svoju prácu.

KOMPATABILNÉ MODELY

Option
Standard
Not available
Model
220
225
420
423
520
523
528
530
R28
R35
630
635
640
735
745
750
755i
760i
850
860i
e5
e6