Možnosti

HYDRAULICKÉ VENTILY PRE MULTI KONEKTOR PRÍSLUŠENSTVA

Do okruhu multi konektoru prídavného zariadenia je možné zapojiť rôzne hydraulické ventily s rôznymi funkciami.

Delič prietoku 

Delič prietoku redukuje prietok oleja z nakladača do prídavného zariadenia o 50%. Znamená to, že rýchlosť pohybu zariadenia je o 50% nižšia, čo môže byť užitočné pre zariadenia, ktoré pracujú pri nižšej rýchlosti pohybu (otáčania).

Kód: A421684

Dvojitý spätný ventil

Dvojitý spätný ventil je uzamykací ventil, ktorý istí hydraulické funkcie prídavného zariadenia (uzamkne pohyb hydraulických valcov zariadenia) v obidvoch smeroch, keď zariadenie nie je v činnosti. Používa sa pri manipulácii s predmetmi, ktoré sa nesmú poškodiť, napríklad s kamennými obrubníkmi pomocou drapáka na drevo. Spätný ventil zabezpečí, že sa drapák samočinne neotvorí. 

 

 

2-cestný nastaviteľný poistný ventil tlaku

Poistný ventil tlaku prepustí do odpadu nadmerný tlak spôsobený nesprávnym použitím, alebo preťažením zariadenia. Otvárací tlak ventilu je možné nastaviť. Ventil je funkčný v obidvoch smeroch – pre tlak prichádzajúci z nakladača aj pre tlak prichádzajúci z prídavného zariadenia. V tejto súprave je aj  tretia vetva (tlak/odpad) s ventilom, čo umožňuje prácu so zariadením, ktoré je vybavené hydraulickými valcami. 

Kód: A422104

Manometre

Na A422104 2-cestný nastaviteľný poistný ventil môžu byť pripojené manometre. Pomocou manometrov je možné kontrolovať tlak v obidvoch okruhoch prídavného zariadenia. 

Kód: A422475

KOMPATABILNÉ MODELY

Model
220
225
225LPG
313S
320S
420
423
520
523
528
530
630
635
640
745
750
755i
760i
e5
e6
R28
R35
Soveltuu hyvin
Soveltuu
Ei sovellu