Up
Lyžice, manupulácia a preprava materiálu

PALETIZAČNÉ VIDLY S BOČNÝM POSUVOM

plus

Lyžice, manipulácia a preprava materiálu

PALETIZAČNÉ VIDLY S BOČNÝM POSUVOM

Hydraulické nastavenie bočného posuvu na paletizačných vidlách umožňuje, aby sa vidly mohli posúvať ďalej od seba, alebo bližšie k sebe jednoducho z miesta obsluhy. Vidly sa taktiež dajú posúvať doľava a doprava, čo umožňuje posúvanie nákladu na stranu nakladača, napríklad bližšie k stene. Všetky funkcie je možné ovládať priamo z miesta vodiča. Paletizačné vidly s bočným posuvom majú štandardne odnímateľnú zadnú časť, čo umožňuje manipuláciu s väčším nákladom a zároveň chráni vodiča, aby na neho nespadol náklad.

  • Hydraulický bočný posuv s nastavením šírky vidiel     

  • Odnímateľný zadný rám v základnej výbave

SÉRIA 500, R, 600 & 700

Dĺžka lyžín Hmotnosť Kód
1100 mm 173 kg A36279

PRÍSLUŠENSTVO

K tomuto náradiu sa ako voliteľná výbava nakladaču Avant doporučuje elektrická sada na ovládanie prídavného zariadenia.

KOMPATABILNÉ MODELY

Soveltuu hyvin
Soveltuu
Ei sovellu
Model
220
225
225LPG
313S
320S
420 & 423
520
523
525LPG
528
530
R20
R28
R35
630
635
640
745
750
755i
760i
850
860i
e5
e6