Up
Lyžice, manupulácia a preprava materiálu

LYŽICA S PRIDRŽIAVACÍM DRAPÁKOM

plus

Lyžice, manipulácia a preprava materiálu

LYŽICA S PRIDRŽIAVACÍM DRAPÁKOM

Lyžica s pridržiavacím drapákom je kombináciou normálnej lyžice a drapáku, preto je vhodná na veľké množstvo rôznych prác. Môže byť použitá na prepravu a nakladanie konárov, drevnej štiepky, kompostu, slamy, hnoja, stavebného odpadu atď. Tiež môže byť použitá ako normálna lyžica s drapákom v hornej pozícii.

  • Univerzálna lyžica na prácu s voľne loženým materiálom

  • Vynovený model – vyššie bočné steny držia materiál vo vnútri lyžice

SÉRIA 200, 300, 400, 500, 600, 700 & R

Šírka Hmotnosť Kód
900 mm 130 kg A36304
1050 mm 146 kg A36316
1300 mm 168 kg A36323

KOMPATIBILNÉ MODELY

Kompatibilné
Adaptibilné
Nekompatibilné
Model
220
225
225LPG
313S
320S
420 & 423
520
523
525LPG
528
530
R20
R28
R35
630
635
640
735
745
750
755i
760i
850
860i
e5
e6