Up
Výbava

HYDRAULICKÉ VENTILY PRE MULTI KONEKTOR PRÍSLUŠENSTVA

Viac obrázkov

plus

Možnosti

HYDRAULICKÉ VENTILY PRE MULTI KONEKTOR PRÍSLUŠENSTVA

Do okruhu multi konektoru prídavného zariadenia je možné zapojiť rôzne hydraulické ventily s rôznymi funkciami.

Delič prietoku 

Delič prietoku redukuje prietok oleja z nakladača do prídavného zariadenia o 50%. Znamená to, že rýchlosť pohybu zariadenia je o 50% nižšia, čo môže byť užitočné pre zariadenia, ktoré pracujú pri nižšej rýchlosti pohybu (otáčania).

Kód: A421684

Dvojitý spätný ventil

Dvojitý spätný ventil je uzamykací ventil, ktorý istí hydraulické funkcie prídavného zariadenia (uzamkne pohyb hydraulických valcov zariadenia) v obidvoch smeroch, keď zariadenie nie je v činnosti. Používa sa pri manipulácii s predmetmi, ktoré sa nesmú poškodiť, napríklad s kamennými obrubníkmi pomocou drapáka na drevo. Spätný ventil zabezpečí, že sa drapák samočinne neotvorí. 

 

 

2-cestný nastaviteľný poistný ventil tlaku

Poistný ventil tlaku prepustí do odpadu nadmerný tlak spôsobený nesprávnym použitím, alebo preťažením zariadenia. Otvárací tlak ventilu je možné nastaviť. Ventil je funkčný v obidvoch smeroch – pre tlak prichádzajúci z nakladača aj pre tlak prichádzajúci z prídavného zariadenia. V tejto súprave je aj  tretia vetva (tlak/odpad) s ventilom, čo umožňuje prácu so zariadením, ktoré je vybavené hydraulickými valcami. 

Kód: A422104

Manometre

Na A422104 2-cestný nastaviteľný poistný ventil môžu byť pripojené manometre. Pomocou manometrov je možné kontrolovať tlak v obidvoch okruhoch prídavného zariadenia. 

Kód: A422475

KOMPATIBILNÉ MODELY

Kompatibilné
Adaptibilné
Nekompatibilné
Model
220
225
225LPG
313S
320S
420 & 423
520
523
525LPG
528
530
R20
R28
R35
630
635
640
735
745
750
755i
760i
850
860i
e513
e527