Výbava

ADAPTÉR BOČNÉHO VÝSUVU

Adaptér bočného výsuvu je robustná platňa, ktorá posúva prídavné zariadenie o 40 cm alebo až o 60 cm doľava alebo doprava v závislosti na modeli. Model s bočným výsuvom 60 cm je vybavený s dvoma rýchloupínacími konzolami, ktoré sa montujú na stroj a umožňujú agregovať prídavné zariadenie tak, že je buď vysunuté 60 cm do strany, alebo je v strede a to bez bočného výsuvu.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Bočný výsuv Kód produktu
400 mm, vpravo A34893
600 mm, vpravo A37097
600 mm, vľavo A37166

HYDRAULICKÝ ADAPTÉR BOČNÉHO POSUVU

Hydraulický adaptér bočného posuvu ponúka jednoduchý a plynulý bočný posuv prídavného zariadenia, ovládaného priamo zo sedadla obsluhy. Pevná a robustná konštrukcia je vybavená aj mohutnými vodiacimi dráhami, ktoré je možné mazať. Rýchloupínacia platňa môže byť namontovaná v troch rôznych polohách: vľavo, vpravo, alebo v strede adaptéru. Toto dáva obsluhe 3 odlišné možnosti bočného posuvu: 500 mm doprava, alebo doľava, alebo 250 mm do oboch strán.

V prípade, že nakladač Avant pracuje s hydraulicky ovládanýmprídavným zariadením, ako je napr. kombinovaná lyžica 4 v 1, mulčovač, fréza a pod., tak je nutné, aby bol nakladač vybavený voliteľným predným dvojčinným hydraulickým okruhom, pomocou ktorého je adaptér bočného posuvu ovládaný.

  • Max. zaťaženie 1000 kg

  • Jednoducho ovládateľný, plynulý posuv prídavných zariadení do strán. Ovládanie z miesta obsluhy.

  • Bočný posuv max. 500 mm doprava, alebo doľava. Alebo 250 mm v oboch smeroch v závislosti na montáži adaptéru na upínaciu platňu 

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Šírka 1270 mm
Výška 434 mm
Dĺžka 218 mm
Hmotnosť 115 kg
Kód A37235

 

KOMPATABILNÉ MODELY

Model
220
225
225LPG
313S
320S
420 & 423
520
523
525LPG
528
530
R20
R28
R35
630
635
640
745
750
755i
760i
850
860i
e5
e6
A37097
A37166
A37235
Soveltuu hyvin
Soveltuu
Ei sovellu