Up

14. 3. 2017

OPTIDRIVE_logot.jpg

 

NOVINKA systém Optidrive™ vyvinutý firmou Avant

Avant vyvinul nové, inovatívne riešenie na zvýšenie výkonu hnacieho hydraulického okruhu nakladačov AVANT.

 

Systém pohonu nakladačov Avant pozostáva z hlavného axiálneho čerpadla s variabilným prietokom, zo štyroch hnacích hydromotorov pojazdu a niekoľkých ventilov,  ktoré sú navzájom pospájané hadicami a spojkami.  Tento systém kde je energia zo spaľovacieho motora (z elektromotora pri sérii Avant e) privádzaná ku kolesám prostredníctvom hydraulického oleja je často nazývaný ako hnací alebo pojazdový okruh. Namiesto mechanických náprav používa Avant konštrukciu so štyrmi samostatnými hnacími hydromotormi, v každom kolese jeden.

Avant bol vôbec prvým výrobcom, ktorý skonštruoval a začal používať takýto systém pohonu v kompaktných nakladačoch. Ukázalo sa, že tento spôsob pohonu je veľmi efektívny a ponúka veľkú tlačnú silu. To všetko sa dosiahlo pri zachovaní kompaktnej veľkosti nakladača, ako aj pri udržaní nízko položenom ťažiska, čo je zároveň veľmi dôležité pre udržanie stability nakladačov Avant. 

Pomocou výskumu sa Avant-u podarilo celý systém pohonu premyslieť a vynoviť. Keď hydraulický olej preteká vysokým prietokom cez okruh pojazdu – cez hydraulické hadice, spojky, hydromotory a ventily – prichádza vďaka odporu v systéme k zohrievaniu oleja. Čím viac hadíc a spojov je v systéme, tým rýchlejšie sa olej zohreje, čo znamená, že všetko to vygenerované, nepotrebné teplo spotrebúva časť výkonu motora. Toto sa samozrejme prejaví aj na vyššej spotrebe paliva a na nižšom výkone motora použiteľného pre samotnú prácu stroja. V tomto novom systéme sa počet hydraulických hadíc a spojov radikálne znížil a optimalizoval, z čoho vzniklo aj nové meno Optidrive™. Tento nový systém Optidrive™  je súčasťou štandardnej výbavy na sérii Avant 700, neskôr príde aj do sérii 600 a 500.

 

Výhody nového systému Optidrive™

10% vyšší výkon. Optidrive™ znižuje straty výkonu až o 1,5 kW, čo je približne 10 % celkového výkonu používaného v hnacom okruhu pojazdu.

60% menej hydraulických spojov. V systéme je použitých oveľa menej 90° kolienok a „T“ spojov, ktoré nie sú na prietok oleja optimálne.

20% menej hadíc. Viacero hydraulických ventilov je pospájaných spolu do hydraulického rozvádzača.

Menej zohrievania v systéme. V sytéme Optidrive™ je objem pretekajúceho oleja cez hydromotory 5 x väčší, ako v starom systéme, čo zabezpečuje lepšie chladenie systému pojazdu.

Parkovacia brzda na zadných kolesách. Z dôvodu dosiahnutia čo najlepšej priľnavosti kolies vo všetkých pracovných a terénnych podmienkach pri systéme Optidrive™ je parkovacia brzda umiestnená na zadných kolesách.

Nižšie vibrácie a nižšia hlučnosť. Systém Optidrive™ má efekt aj na hmotnosť a rovnováhu medzi motorom a čerpadlom nakladača. Zmenené rozloženie hmotnosti si vyžiadalo aj nové uchytenie motora (s tlmičmi vibrácií), ktoré je optimalizované na nový výkon a nové uloženie sústavy. Touto optimalizáciou sa dosiahlo zníženie vibrácií na nakladačoch série 700. Najviac rozpoznateľné je zníženie hladiny hluku vo vnútri kabín LX a DLX. Nové uloženie motora znižuje vibrácie až o 50 % na modeloch Avant 745 a 750, a až o 37 % na modeloch Avant 755i a 760i.

Lepší systém hydraulických spojov. Optidrive™  používa spoje Parker EO3 na všetkých vysokotlakých hadiciach a spojkách. Všetky spoje sú označené číslom, ktoré určujú krútiaci moment, na ktorý má byť daný spoj dotiahnutý. Samozrejme menej spojov v systéme a menší počet hadíc znižujú riziko a možnosť tečenia oleja.

Jednoduchšia údržba a servis. Menej hydraulických spojov, nový systém spojok a viac miesta v priestoroch motora aj v oblasti predných hydromotorov umožňujú jednoduchší prístup a tým aj servis a údržbu. Optidrive™ má centrálny systém ventilov, sústredených do jedného hydraulického rozvádzača umiestneného v prednom ráme stroja.