EKONOMIKA

JEDEN STROJ PRE VŠETKY PRÁCE

S použitím viac ako 190 rôznych druhov prídavných zariadení je možné nakladače Avant jednoducho a pružne použiť na akýkoľvek typ práce. Výmena prídavných zariadení je ľahká a rýchla. Z toho vyplýva, že s použitím jedného nosného stroja vykonáte prakticky všetky typy prác, len jednoduchou zmenou pracovného náradia.

700_properties_economy_one_machine_many_purposes.jpg

NÍZKE PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

Náklady na prevádzku a údržbu nakladačov s elektromotormi sú extrémne nízke. Neexistujú žiadne náklady na pohonné hmoty a elektromotory nepotrebujú údržbu alebo výmenu filtrov / olejov. Vďaka integrovanej nabíjačke batérií môžete nabíjať batérie všade, kde je dostupná elektrická zásuvka 230V / 10A. Vďaka kĺbovému riadeniu je v normálnych podmienkach minimálna spotreba pneumatík.

NENÁROČNÝ NA ÚDRŽBU

Jednoduchá a transparentná konštrukcia a vysoko kvalitné komponenty výrazne znižujú potrebu údržby. Batéria a elektrický systém série e sú prakticky bezúdržbové a v hydraulickom systéme je iba filter. Použitie dobre známych komponentov znižuje cenu údržby.

KOMPAKTNÁ A ROBUSTNÁ KONŠTRUKCIA

Nakladače Avant boli testované v extrémnych mrazoch naAntarktíde a rovnako aj pri vysokých horúčavách Stredného Východu. Nazáklade všetkých testov a získaných skúseností pri rôznorodých pracovnýchpodmienkach sa dá konštatovať, že nakladače Avant zostanú dlho bez poruchy ajpri najnáročnejšom pracovnom zaťažení v akomkoľvek odvetví, vrátanestavebníctva, či poľnohospodárstva.

700_properties_economy_compact_strong_structure.jpg