IDEALMASKINEN FÖR PARK OCH TRÄDGÅRD

AVANT fixar verkligen parkanläggningsjobb. Det är ett arbete som dessa lastare redan utför i över 40 länder.

Avant har utvecklat ett mycket omfattande redskapsutbud för att uppfylla de varierande krav som parkanläggning och markskötsel innebär. Tack vare Avants redskapsutbud kan en Avant klara arbetsuppgifter som annars skulle ha krävt flera olika maskiner. 

Allt från att flytta jord och andra material, lasta och lossa, gräva, jämna ut, fräsa och t.o.m. stenläggning – och även underhållsarbeten som gräsklippning, sopning osv.
 

MIDJESTYRD SMIDIGHET

Den midjestyrda designen och de kompakta måtten på Avant innebär att den kan arbeta varsomhelst utan att skada känsliga underlag som gräsmattor,  grusgångar osv. Avant har också tillräckligt med kraft för att hantera och lyfta storsäckar, stenpallar och likadana laster.  Dragkraften är bland de bästa i denna viktklass. 

Hydrostatisk transmission och lättanvända reglage garanterar smidig och exakt manövrering och ökar effektivitet.

MÅNGSIDIG OCH EFFEKTIV

Arbetsuppgifterna på parkanläggning och grönytevård kan variera mycket beroende på projekt. När man måste byta arbetsplats snabbt är det viktigt att  maskinen är enkel att transportera på ett släp från en arbetsplats till en annan så som Avant.  Och man kan ta redskap med. 

Detta innebär att olika projekt blir klara mycket snabbare, att kvaliteten blir bättre samt att man sparar både tid och pengar.