Up

Options

STRĒLES PELDE

Strēles pelde, mašīna bez pašizlīdzināšanas

Strēles peldošā sistēma atbrīvo pacelšanas cilindru tā, lai strēle brīvi pārvietotos uz augšu no vietas, kur tā ir ieslēgta, kad tiek ieslēgta strēles planēšana, ļaujot piestiprinājumam sekot līdzi zemes kontūrām.

Loader product no
200 series A421697
400-700-, e series A47773
R28 A416515
R35

A416680

 

Strēles pelde, mašīna ar pašizlīdzināšanu

Strēles planēšanu var uzstādīt arī mašīnām ar strēles pašizlīdzināšanu. Strēles plūstošais vārsts pārnes strēles pašizlīdzināšanos, kas nozīmē, ka strēles pašizlīdzināšanās nedarbojas, ja ir ieslēgta strēles pelde.

loader product no
500-700-, e series A34015
R28 A35929
R35 A35930

 

LĪDZĪGI MODEĻI

Opcija
Standarta
Nav pieejams
Model
220
225
420
423
520
523
528
530
R28
R35
630
635
640
735
745
750
755i
760i
850
860i
e513
e527