Výbava

SAMOVYROVNÁVANIE RAMENA, HYDRAULICKÉ

Systém samovyrovnávania udržuje polohu prídavného zariadenia voči podložke stále v rovnakej pozícii, odhliadnuc od polohy ramena. Samovyrovnávanie je deaktivované v prípade, že sa zapne plávajúca poloha ramena.

 

KOMPATABILNÉ MODELY

Model
220
225
225LPG
313S
320S
423
523
528
530
630
635
640
745
750
755i
760i
e5
R28
R35
kompatabilné
Adaptabilné
Nekompatabilné

Ostatná výbava