Výbava

HYDRAULICKY OVLÁDANÁ UPÍNACIA DOSKA

Na hydraulicky ovládanej upínacej doske sú uzamykacie čapy ovládané hydraulicky priamo z kabíny nakladača. Tým pádom môže obsluha stroja bez vystupovania agregovať alebo odpojiť akékoľvek mechanicky poháňané prídavné zariadenie, čím výrazne zrýchli svoju prácu.

 

KOMPATABILNÉ MODELY

Model
220
225
225LPG
313S
320S
423
523
528
530
630
635
640
745
750
755i
760i
e5
R28
R35
kompatabilné
Adaptabilné
Nekompatabilné

Ostatná výbava