Poľnohospodárstvo, chov zvierat koní 
Radlica na čistenie kŕmnch chodieb 

Poľnohospodárstvo, chov zvierat a koní

RADLICA NA ČISTENIE KŔMNCH CHODIEB

Táto radlica je špeciálne vyrobená na vyčistenie kŕmnych chodieb pred tým, ako sa tam založí nová siláž. Radlica sa pripojí priamo na silážne vidly tak, že sa do nich vidly len zasunú, čo zrýchľuje proces čistenia pretože nie je potrebné vystúpiť z nakladača Avant a ani meniť prídavné zariadenie. Radlica má na spodnej časti gumovú stierku, ktorá zaistí dobrý výsledok čistenia. UPOZORNENIE! Dostupné len spolu so silážnymi vidlami Avant.

  • Najjednoduchší spôsob ako vyčistiť kŕmne chodby

  • Pripája sa k silážnym vidlám Avant: otvorené vidly sa zasunú do radlice a zatvorením horného drapáku sa radlica uzamkne na vidly – nie je potreba, aby obsluha vystupovala z nakladača.

PRE SILÁŽNE VIDLY

Šírka 1200 mm Šírka rozšírenia 550 mm Hmotnosť 50 kg Kód A2936

PRE SILÁŽNE VIDLY XL

Šírka 1650 mm Šírka rozšírenia 550 mm Hmotnosť 75 kg Kód A35512

Voliteľná výbava:
Rozšírenie radlice, A46337

 

KOMPATABILNÉ MODELY

Model
220
225
225LPG
313S
320S
423
523
528
530
630
635
640
745
750
755i
760i
e5
R28
R35
kompatabilné
Adaptabilné
Nekompatabilné

OSTATNÉ PRíDAVNÉ ZARIADENIA