Stavebníctvo a kopanie

FRÉZA NA ASFALT MP300

Veľmi robustné a efektívne pracujúce prídavné zariadenie, ktoré je ideálne na použitie pri opravách asfaltových ciest a chodníkov. Asfaltová fréza Avant je schopná odfrézovať asfalt až do hĺbky 120 mm. Opraví rýchlo a jednoducho výtlky, cestné výrezy, alebo aj rohy chodníkov. Unikátny spôsob uloženia rotora umožňuje v maximálnej miere využiť frézovaciu silu bubna tak, aby frézovanie bolo čo najrýchlejšie. Na frézovanie asfaltu a betónu sa používajú odlišné typy zubov.

Ako voliteľná výbava sa dá na fréze na asfalt použiť kropiaci systém. Montuje sa na frézu, je vybavený nádržou s objemom 120 l a postrekovacími dýzami (rovnakými ako u metiel so zberom), membránovým čerpadlom a čistiacim filtrom. Súčasťou oporného rámu nádrže je aj držiak na závažia, kde sa dajú dať až 3 ks závaží á 29 kg, čo zvýši tlak potrebný pri práci s tvrdým asfaltom.

V prípade nutnosti bočného posunu je ako voliteľná výbava k dispozícii hydr. ovládaný adaptér posunu A37235. To si však vyžaduje voliteľný predný vývod hydrauliky na nakladači.

  • Efektívna fréza na asfalt na opravu chodníkov a komunálne práce

  • Voľba zubov: zuby na asfalt (štandard), zuby na betón 

  • Hydraulicky ovládaný adaptér bočného posuvu a kropiaci systém na elimináciu tvorby prachu, ako voliteľná výbava

 

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Pracovná šírka 300 mm Celková šírka 704 mm Hĺbka brúsenia 0–120 mm Priemer bubna 374 mm Počet rezných zubov 29 pcs Výška 435 mm Dĺžka 790 mm Hmotnosť 245 kg Kód A37376

VOLITEĽNÁ VÝBAVA 

Kropiaci systém A37386

- Montuje sa na vrch frézy na asfalt 
- Nádrž na vodu 120 l + postrekové dýzy (rovnaké ako na metle so zberom 1500 mm), membránové čerpadlo & čistiaci filter 
- Max. 3 ks závaží Avant 29 kg A35957 môžu byť montované ako protizávažie na rám nádrže na vodu

 

VOĽBA ZUBOV

Zuby na betón 66392
Zuby na asfalt (štandard) 66393

 

KOMPATABILNÉ MODELY

Model
220
225
225LPG
313S
320S
420
423
520
523
528
530
630
635
640
745
750
755i
760i
e5
R28
R35
kompatabilné
Adaptabilné
Nekompatabilné

OSTATNÉ PRíDAVNÉ ZARIADENIA