Výbava

ADAPTÉR BOČNÉHO VÝSUVU

Adaptér bočného výsuvu je robustná platňa, ktorá posúva prídavné zariadenie o 40 cm alebo až o 60 cm doľava alebo doprava v závislosti na modeli. Model s bočným výsuvom 60 cm je vybavený s dvoma rýchloupínacími konzolami, ktoré sa montujú na stroj a umožňujú agregovať prídavné zariadenie tak, že je buď vysunuté 60 cm do strany, alebo je v strede a to bez bočného výsuvu.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Bočný výsuv Kód produktu 400 mm, vpravo A34893 600 mm, vpravo A37097 600 mm, vľavo A37166

 

HYDRAULICKÝ ADAPTÉR BOČNÉHO POSUVU

Hydraulický adaptér bočného posuvu ponúka jednoduchý a plynulý bočný posuv prídavného zariadenia, ovládaného priamo zo sedadla obsluhy. Pevná a robustná konštrukcia je vybavená aj mohutnými vodiacimi dráhami, ktoré je možné mazať. Rýchloupínacia platňa môže byť namontovaná v troch rôznych polohách: vľavo, vpravo, alebo v strede adaptéru. Toto dáva obsluhe 3 odlišné možnosti bočného posuvu: 500 mm doprava, alebo doľava, alebo 250 mm do oboch strán.

V prípade, že nakladač Avant pracuje s hydraulicky ovládanýmprídavným zariadením, ako je napr. kombinovaná lyžica 4 v 1, mulčovač, fréza a pod., tak je nutné, aby bol nakladač vybavený voliteľným predným dvojčinným hydraulickým okruhom, pomocou ktorého je adaptér bočného posuvu ovládaný.

  • Max. zaťaženie 1000 kg

  • Jednoducho ovládateľný, plynulý posuv prídavných zariadení do strán. Ovládanie z miesta obsluhy.

  • Bočný posuv max. 500 mm doprava, alebo doľava. Alebo 250 mm v oboch smeroch v závislosti na montáži adaptéru na upínaciu platňu 

 

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Šírka 1270 mm Výška 434 mm Dĺžka 218 mm Hmotnosť 115 kg Kód A37235

 

KOMPATABILNÉ MODELY

Model
220
225
225LPG
313S
320S
420
423
520
523
528
530
630
635
640
745
750
755i
760i
e5
R28
R35
A34893
A37097
A37166
A37235
kompatabilné
Adaptabilné
Nekompatabilné

OSTATNÉ PRíDAVNÉ ZARIADENIA