POROVNANIE SÉRIE R S TRADIČNÝMI NAKLADAČMI

VIIDITEĽNOSŤ

Viditeľnosť smerom dopredu je u modelov série R trocha horšia, v porovnaní s tradičnými modelmi Avant. To je dané umiestnením sedadla vodiča na zadnej časti rámu stroja. Samozrejme umiestnením kabíny a pozície vodiča, obsluhy stroja viac dozadu, je aj viditeľnosť na prídavné zariadenie horšia ako u ostatných sérii strojov Avant.

ROZMERY

Vonkajšie rozmery modelov série R sú v porovnaní s tradičnými modelmi Avant rovnaké, okrem výšky. Vzhľadom na umiestnenie kabíny u série R, sú tieto modely o cca 10 cm vyššie ako tradičné modely Avant.

KAPACITA ZDVIHU

Zdvihová kapacita tradičných modelov Avant a modelov série R je prakticky rovnaká, teda v prípade, že stroje stoja priamo bez zalomenej konštrukcie. Pri zatočení stroja, sa zdvihová kapacita série R znižuje výraznejšie ako u tradičných modelov, pretože konštrukcia jednotlivých sérií je rozdielna a pri sérii R nie je toľko protiváhy. Ak je stroj plne zalomený, tak rozdiel vo zdvihu je cca 150 kg v neprospech série R.
  

 

 

 

 

POLOMER OTÁČANIA

Napriek tomu, že polomer otáčania série R je prakticky rovnaký ako u ostatných modelov Avant, tak zatáčanie v extrémne úzkych priestoroch je jednoduchšie pre R sériu z toho dôvodu, že kabína/miesto obsluhy je fixne vzadu a nevytáča sa mimo polomer zatáčania kolies ako u tradičných modelov. Výhody riadiaceho systému série R sú najviditeľnejšie v úzkych chodbách a tesných vnútorných priestoroch.