EKONOMIKA
 

JEDEN STROJ PRE VŠETKY PRÁCE

S použitím viac ako 190 rôznych druhov prídavných zariadení je možné nakladače Avant jednoducho a pružne použiť na akýkoľvek typ práce. Výmena prídavných zariadení je ľahká a rýchla. Z toho vyplýva, že s použitím jedného nosného stroja vykonáte prakticky všetky typy prác, len jednoduchou zmenou pracovného náradia.

700_properties_economy_one_machine_many_purposes.jpg

NÍZKE PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

Kompaktné a kĺbové nakladače Avant majú veľmi nízkuspotrebu paliva a pri normálnom používaní sa spotreba paliva u série500 dostane pod 3 l/hod prevádzky. Dôležitý moment je aj minimálneopotrebovanie pneumatík a kolies, vďaka kĺbovej konštrukcii stroja.

 

 

NENÁROČNÝ NA ÚDRŽBU

700_properties_economy_minor_maintenance.jpg

Prehľadná a logicky usporiadaná konštrukcia stroja, ktorýje vyrobený výhradne z vysokokvalitných komponentov samo o sebe znižujenároky stroja na údržbu. Avant obsahuje len minimálne množstvo elektronickýchprvkov a štandardne sa vyrába len z osvedčených súčastía z overených zdrojov, čo tiež prispieva k nízkej náročnosti naúdržbu.

 

 

KOMPAKTNÁ A ROBUSTNÁ KONŠTRUKCIA

Nakladače Avant boli testované v extrémnych mrazoch naAntarktíde a rovnako aj pri vysokých horúčavách Stredného Východu. Nazáklade všetkých testov a získaných skúseností pri rôznorodých pracovnýchpodmienkach sa dá konštatovať, že nakladače Avant zostanú dlho bez poruchy ajpri najnáročnejšom pracovnom zaťažení v akomkoľvek odvetví, vrátanestavebníctva, či poľnohospodárstva.

700_properties_economy_compact_strong_structure.jpg