Jordbruk och häststallar

SCHAKTBLAD FÖR ENSILAGE


För att flytta oätet ensilage på foderbordet tillbaka till boskapen. Monteras på den normala eller XL-ensilagegrepen genom att enkelt stänga den övre kroken på schaktbladet.  Bladet kan fattas med ensilagegrepen från två sidor vilket innebär att ensilaget kan förflyttas både åt höger och åt vänster. Försedd med hållbart nylonblad.

  • Ett enkelt och ekonomiskt sätt att skjuta tillbaka oätet ensilage på matbordet till boskapen
  • Kan monteras på normala eller XL-ensilagegrepar
  • Kan fattas från två håll – flyttar ensilaget åt höger eller åt vänster

 

TEKNISKA DATA

Blad, längd 1800 mm Arbetsbredd 1160 mm Vikt 92 kg Produktnr A37111

 


PASSANDE MODELLER

Modell
220
225
225LPG
313S
320S
420
423
520
523
528
530
630
635
640
745
750
755i
760i
e5
R28
R35
Fungerar bra
Fungerar
Fungerar inte

ÖVRIGA REDSKAP