SÄKERHET

 

STABILITET

All Avant midjestyrda lastare har en fast midja som pendlar inte. Den fasta midjan förhindrar svängning i sidled och är en mycket viktig egenskap på en maskin av denna storlek. Tack vare den fasta designen och den låga tyngdpunkten minskar risken för att välta markant, eftersom det bakre chassit alltid bildar motvikt mot framchassit, vilket förhindrar framchassit från att röra sig på ett sådant sätt att det skulle destabilisera maskinen.

 

 

SÄKERHETSBÅGE OCH SKYDDSTAK SOM STANDARD

ROPS-säkerhetsbåge med FOPS-skyddstak är monterad som standard på Avant-lastarna. ROPS/FOPS på 400-700- och R-serien är en fyrastolpars-struktur som ger all round-skydd för föraren samtidigt som FOPS-skyddstaket skyddar föraren mot fallande föremål. ROPS-bågen och FOPS-skyddstaket är testade och certifierade och uppfyller standarderna ISO 3471 (ROPS) och ISO 3449 (FOPS).

 

 

ÖVERLASTVARNING

En överlastvarning är monterad på R-serien som standard och den avger en ljudsignal om bakhjulen lyfts från marken. Denna förebyggande varning ger föraren mer tid att reagera om maskinen skulle bli instabil.