R-SERIEN JÄMFÖRT MED TRADITIONELL AVANT-LASTARE

SIKT

Sikten framåt är någorlunda sämre på R-serien som på traditionella Avant-lastare p.g.a. att föraren sitter i bakvagnen. Eftersom förarplatsen är längre borta från redskapet är sikten till redskapet oundvikligt litet sämre.

MÅTT

R-seriens mått är annars desamma som på Avant 600-serien, men R-serien är högre. P.g.a. att föraren sitter ovanpå motorn i bakvagnen är R-serien ca. 10 cm högre än motsvarande traditionell Avant.

LYFTKAPACITET

Tipplasten på R-serien och motsvarande Avant 500- eller 600-seriens maskin är praktiskt taget densamma när lastaren står helt rak och man svänger inte med maskinen. När man börjar svänga minskar tipplasten på R-serien snabbare än på traditionell Avant, eftersom R-seriens bakvagn ej agerar som motvikt så som på Avant 500/600-serien där föraren sitter i framvagnen. Tipplasten på traditionell Avant är därmed ca. 150 kg högre än på R-serien, med maximalt svängd lastarram.  

 

 

 

 

SVÄNG

Även om R-seriens vändradie praktiskt taget är densamma som på övriga Avant-modeller så är det lättare att vända med R-serien i trånga utrymmen eftersom förarsitsen inte hamnar utanför hjulens vändradie. Fördelarna med R-seriens styrsystem kommer bäst till sin rätt när man kör längs smala gångar och i trånga utrymmen inomhus.