EFFEKTIVITET

 

TELESKOPUTSKJUT

Lastararmen med teleskoputskjut ger alla fördelar man kan få vad gäller räckvidd när den är helt utskjuten samt maximal stabilitet när den är indragen eftersom lasten då är nära maskinen under transport.

Tack vare teleskoputskjutet är lastarens mått mycket kompakta och sikten till redskapet och arbetet utmärkt.

OPTIDRIVE™

Avant har utvecklat en ny innovativ lösning för att förbättra Avant-kompaktlastare och drivlinans prestanda. Med Optidrive™ har man kraftigt minskat antalet slangar och kopplingar, samtidigt som man optimerat systemet.

Fördelar med Optidrive™:

- 10% bättre prestanda
- 60% färre hydrauliska kopplingar
- 20% färre slangar
- Minskad upphettning. Genom Optidrive™ är flödet av hydraulisk olja 5 gånger högre än i de äldre systemen, vilket ger en avsevärt effektivare nedkylning.

- Parkeringsbroms på de bakre hjulen. För att ge bästa fäste vid olika slags last, terräng och lutning har parkeringsbromsen flyttats bak.

- Mindre motorvibrationer och lägre ljud. Optidrive™ har omfördelat vikt och därmed balans genom ny motor- och pumpplacering. Det medförde att man också utvecklat nya motorkuddar, som ytterligare dämpar vibrationer.

- Bättre hydraulkopplingssystem

- Enklare service

 

 

KOPPLING AV REDSKAP

Avants redskapsfäste är robust, enkelt och lätt att använda. Det finns två låssprintar på redskapsfästet som kan låsas i redskapet med hand eller genom att tilta redskapet bakåt så att låsmekanismen på lastararmen trycker sprintarna ner. Som tillval finns även ett hydrauliskt redskapsfäste (500–700-serien) där låssprintarna låsas hydrauliskt och manövreras från förarsitsen med en omkopplare.

Hydraulslangarna på hydrauldrivna redskap kopplas med multikopplingen som Avant introducerade på marknaden som första tillverkare. Multikopplingen kopplar alla hydraulslangar snabbt och enkelt med en enda handrörelse, släpper trycket automatiskt och är alltid enkel och bekväm att koppla. Det går inte att koppla multikopplingen på fel sätt, och det blir inget oljeläckage under till- eller frånkoppling.

 

 

LÄTT ATT KÖRA

Det är mycket lätt att lära sig köra en midjestyrd Avant-lastare. Framdrivningen kontrolleras med två pedaler – körning framåt-bakåt – och med ratt. Tack vare de kompakta mått och den utmärkta sikten kan föraren se hela maskinen och redskapet från förarsitsen. Även om man inte har erfarenhet av Avant-lastare på förhand, kan man börja arbeta efter en kort träning.

700_properties_safety_drivability.jpg

KÖRHASTIGHET

Max. körhastighet på Avant 640 är hela 22 km/t, vilket gör den en mångsidig fastighetsskötselmaskin och är bekvämt när man måste köra längre distanser.

Max. körhastighet på Avant 630 och 635 är 14 km/t – bra för kortare sträckor och på byggplatser.