SÄKERHET

 

UTMÄRKT SIKT

Ohindrad sikt från förarsätet har alltid varit en viktig faktor i konstruktion av Avant-lastare. Föraren måste kunna se hela maskinen för att arbeta effektivt. Detta gäller såväl lastaren med ROPS/FOPS-säkerhetsbåge som med hytt.

Genom placeringen i maskinens främre del är förarsitsen så nära redskapet som möjligt, vilket ger fri sikt över redskapet och arbetet.

Lastararmen med teleskoputskjut är också en viktig del av den utmärkta sikten. Sidomonterad lastararm ger mera precision, arbetseffektivitet och säkerhet. Teleskoputskujet sträcker ut sig – inte föraren.

700_properties_safety_visibility.jpg

 

 

STABILITET

All Avant midjestyrda lastare har en fast midja som pendlar inte. Den fasta midjan förhindrar svängning i sidled och är en mycket viktig egenskap på en maskin av denna storlek. Tack vare den fasta designen och den låga tyngdpunkten minskar risken för att välta markant, eftersom det bakre chassit alltid bildar motvikt mot framchassit, vilket förhindrar framchassit från att röra sig på ett sådant sätt att det skulle destabilisera maskinen.

 

 

SÄKERHETSBÅGE

ROPS-säkerhetsbåge med FOPS-skyddstak är monterad som standard på Avant-lastarna. ROPS/FOPS på 400–700- och R–serien är en fyrastolpars-struktur som ger all round-skydd för föraren samtidigt som FOPS-skyddstaket skyddar föraren mot fallande föremål. ROPS-bågen och FOPS-skyddstaket är testade och certifierade och uppfyller standarderna ISO 3471 (ROPS) och ISO 3449 (FOPS).

 

Avant_600_700_properties_safety_1.jpg