EKONOMISK
 

SAMMA MASKIN FÖR MÅNGA JOBB

Tack vare det breda redskapsurvalet med över 190 olika redskap är Avant en mycket mångsidig maskin och byte av redskap är mycket snabbt och lätt. Du kan alltså göra alla möjliga jobb med samma maskin genom att bara byta redskap.

700_properties_economy_one_machine_many_purposes.jpg

LÅGA DRIFTSKOSTNADER

Bränsleförbrukningen av en midjestyrd Avant är förvånadsvärd låg, bara några liter per timme i normalt bruk. Även däckslitage på en midjestyrd lastare är minimalt.

 

 

LÅGT UNDERHÅLL

700_properties_economy_minor_maintenance.jpg

Tack vare den okomplicerade och väl genomtänkta konstruktionen samt högkvalitativa komponenter är behovet av underhåll och därmed underhållskostnaderna betydligt lägre.

 

 

KOMPAKT OCH STARK KONSTRUKTION

Avant-lastare har testats i kylan på Antarktis och i hettan i Mellanöstern. Omfattande erfarenhet och testning i olika arbetsförhållanden garanterar att lastaren fungerar i  heavy duty jobb på olika arbetsplatser.

700_properties_economy_compact_strong_structure.jpg