SMIDIG OCH KOMPAKT

 

VÄNDER PÅ STÄLLET

Den glidstyrda Avant 300-serien vänder på stället och är därmed mycket smidig i trånga utrymmen. Inom lantbruket är 300-serien särskilt lämpad för utfodring, utgödsling av trånga stall och spiltor samt konstruktionsarbete på gården. 300-serien ger de bästa förutsättningarna för manövreringsförmåga och bekvämt arbete i de trångaste utrymmena inom byggnadsbranschen, rivningsarbete osv. Vid behov kan 300-serien specialanpassas för mindre bredd. 

YTTERST KOMPAKT

300-serien har de kompaktaste mått av alla Avant-lastare. Tack vare detta och glidstyrning kan man vända maskinen på foderbordet, och det är inte nödvändigt att köra bakåt längre distanser. 

STARKT OCH VÄLBEPRÖVADE KONCEPT   

Avant 300-serien var den första Avant-modellserien och kom ut i början av 1990-talet. Maskinerna har testats unders årens lopp i alla möjliga arbetsmiljöer, även i mycket krävande förhållanden.  Många av lastarna som tillverkats i början av 1990-talet är fortfarande i daglig bruk – trots de tuffa arbetena de gör inom lantbruk. Dagens 300-serie är en resultat av 25 års erfarenhet och utveckling.