BEZPIECZEŃSTWO

 

STABILNOŚĆ

Wszystkie ładowarki Avant mają sztywny przegub. Jest to jeden z najważniejszych czynników, pomagających osiągnąć doskonałą stabilność w każdej sytuacji. Ponadto nisko osadzony środek ciężkości sprawia, że stabilność ładowarki wzrasta.

 

 

RAMA BEZPIECZEŃSTWA

Rama bezpieczeństwa ROPS jest w standardzie.

 

 

CZUJNIK PRZECIĄŻENIA

Czujnik przeciążenia jest standardem wyposażenia miniładowarek serii 600. W przypadku gdy tylnie koła oderwą się od ziemi sygnalizuje dźwiękiem, w następstwie operator ma więcej czasu na zareagowanie gdy maszyna jest niestabilna.