NIEZRÓWNANA STABILNOŚĆ

 

  • Większość całkowitej masy roboczej leży poniżej pierścienia obrotowego
  • Nisko położony środek ciężkości oznacza lepszą stabilność, większe bezpieczeństwo i dokładność, a w efekcie lepszą wydajności
  • Extra długie gąsienice 1220 mm
  • Solidne podpory