Rekisteriseloste: Avant Tecno Oy:n markkinointirekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

 

Rekisterinpitäjä

Avant Tecno Oy
Y-tunnus: 0844210-2
Ylötie 1, 33470 Ylöjärvi
Puh. (03) 347 8800

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Asiakaspalvelukoordinaattori Laura Eve
Ylötie 1, 33470 Ylöjärvi
Puh. (03) 347 8800

Rekisterin nimi

Avant Tecno Oy:n markkinointirekisteri 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:

-        suoramarkkinointi

-        markkinoinnin, viestinnän ja myynnin hoitaminen, kehittäminen, kohdentaminen ja seuranta

Avant Tecno Oy voi hyödyntää tietojen käsittelyssä markkinointitoimenpiteissä käytettäviä alihankkijoita.

Rekisterin tietosisältö

Henkilöistä kerätään ja tallennetaan seuraavia tietoja:

-        etu- ja sukunimi

-        sähköpostiosoite

-        postiosoite

-        puhelinnumero

-        muut asiakkuuteen liittyvät tiedot, kuten Avant Tecno Oy:lta hankitut tuotteet ja palvelut

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilöitä koskevat tiedot saadaan henkilön suostumuksella henkilöltä itseltään. Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös Väestörekisterikeskuksen ja muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

-

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tiedot sijaitsevat Avant Tecno Oy:n palvelimella, joka on suojattu teknisesti palomuurilla. Aineisto on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla, jotka ovat ainoastaan työtehtäviensä vuoksi rekisterin käyttöön oikeutettujen henkilöiden hallussa.