ARJEN SANKARI -ARVONNAN SÄÄNNÖT

 

  1. Järjestäjä: Avant Tecno Oy, Ylötie 1, 33470 Ylöjärvi (Jäljempänä “Järjestäjä”).
  2. Osallistumiskelpoisuus: Arvontaan voivat osallistua vähintään 18 vuotta täyttäneet Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt. Arvontaan eivät saa osallistua arvonnan suunnitteluun ja toteutukseen osallistuneet henkilöt. 
  3. Osallistumisaika: Osallistumisaika on 9.6.2017–19.8.2017.
  4. Arvontaan voivat osallistua Avant-kyselylomakkeen täyttäneet ja yhteystietonsa jättäneet henkilöt. Yksittäinen henkilö voi osallistua arvontaan yhden kerran. Arvontaan hyväksytään vain sellaiset kyselylomakkeet, joissa jokainen kysymyskohta on täytetty. Arvontapäivä ilmoitetaan myöhemmin Järjestäjän viestintäkanavissa.
  5. Palkinto ja sen arvonta: Järjestäjä arpoo kaikkien 19.8.2017 mennessä kyselylomakkeen täyttäneiden kesken Avant 220 -kuormaajan käyttöön kuudeksi (6) kuukaudeksi. Kuormaajan kanssa toimitetaan viisi (5) vapaavalintaista, Avant 220:een yhteensopivaa työlaitetta, vastaavasti kuuden (6) kuukauden ajaksi. Kuuden (6) kuukauden käyttöajasta kirjoitetaan erillinen sopimus, jossa määritellään tarkemmat käyttöehdot. Voittajan nimi voidaan julkaista Järjestäjän viestintäkanavissa, kuten internet-sivuilla (avant.fi) ja Facebookissa. Kuuden (6) kuukauden käyttöaika on aloitettava kuuden (6) kuukauden kuluessa arvonnasta.
  6. Järjestäjän vastuu: Järjestäjän kollektiivinen vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Palkinnon vastaanottaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä.
  7. Arpajaisvero / Vaihto: Järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteisen arpajaisveron näissä virallisissa säännöissä mainitusta palkinnosta. Voittaja vastaa kaikista muista voiton vastaanottamiseen tai sen käyttämiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi tai muuhun tavaraan. Palkinnon arvo on 1500 €.
  8. Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla tähän arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan virallisia sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.