8.-11.9. Budpragres 2015, Minsk, Belarus

http://budpragres.minskexpo.com/en