3.-6.9. Agralim, Iasi, Romania

http://www.expoagralim.ro